INCLUDE_DATA

Still alive and kicking …

26.12.2022 by JoeBrozio


Hello friends,

i hardly use my website anymore, but at the same time i’m not a big fan of FB or Insta, although i have accounts there, too.
But i thought, if people really want to know more about me, my music, my projects, why not use the website more again ..?
You can find a lot of informations about my past musical adventures here, and in the very near future i will let You know more about my newest project.

For the moment i can already tell You that i work on a concept album. I have written about seven new tracks and i will re-arrange four or five older tracks, all originals. I will post short samples of these tracks as soon as i have the first rough-mixes ready.

I’m still working on the title for the album, for the moment it has the working title:

sketches from travels to a failed planet“.

On the search for artwork that fits to the lyrics i found some stunning digital art by Stefan Keller. Although i still have no answer fro him, i will show some of his art here in the future. You can find and follow him on Pixaby under the name: Kellepics.

I have collected a few of his digital arts that fit perfectly to the lyrics that i’ve already written.

So, if You’re interested keep checking back, in january 2023 the first samples will be posted here.

For now, enjoy the christmas time and have a good start into the new year !!! let’s hope there will come an end to the madness and let peace and love prevail !

Regards, Joe

Hallo vrienden,
ik gebruik mijn website nauwelijks meer, maar tegelijkertijd ben ik geen grote fan van FB of Insta, hoewel ik daar ook accounts heb.
Maar ik dacht, als mensen echt meer willen weten over mij, mijn muziek, mijn projecten, waarom dan niet weer meer gebruik maken van de website..?
Je kunt hier veel informatie vinden over mijn muzikale avonturen uit het verleden, en in de zeer nabije toekomst zal ik je meer laten weten over mijn nieuwste project.

Op dit moment kan ik je al vertellen dat ik aan een conceptalbum werk. Ik heb ongeveer zeven nieuwe nummers geschreven en ik zal vier of vijf oudere nummers opnieuw arrangeren, allemaal originele nummers. Ik zal korte samples van deze tracks posten zodra ik de eerste ruwe mixen klaar heb.

Ik werk nog aan de titel voor het album, op dit moment heeft het de werktitel:

“schetsen van reizen naar een mislukte planeet”.

Op zoek naar artwork dat bij de songtekst past, vond ik prachtige digitale kunst van Stefan Keller. Hoewel ik nog steeds geen antwoord van hem heb, zal ik in de toekomst wat van zijn kunst hier laten zien. Je kunt hem vinden en volgen op Pixaby onder de naam: Kellepics.

Ik heb een paar van zijn digitale kunsten verzameld die perfect passen bij de teksten die ik al heb geschreven.

Dus als je geïnteresseerd bent, kom dan regelmatig terug, in januari 2023 zullen de eerste voorbeelden hier worden geplaatst.

Voor nu, geniet van de kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar !!! laten we hopen dat er een einde komt aan de waanzin en laat vrede en liefde zegevieren!

Groetjes, Joe

Please leave a comment...